Amatorska stacja pomiaru zanieczyszczenia powietrza
w Krakowie na osiedlu Oświecenia - ul. F. Bohomolca


(Koszt wykonania tej stacji jest mniejszy ok. tysiąc razy od kosztu jednej profesjonalnej stacji wykorzystywanej przez WIOŚ.)

Najbardziej aktualny pomiar w Krakowie - aktualizowane co 3 minuty!!!


Mierzone są dwa parametry PM2.5 i PM10.
Do pomiaru użyto dwa sensory laserowe
Nova Fitness SDS011 oraz Plantower PMS1003.

Chcesz zbudować swoją własną stację pomiarową?
Masz pytania? Zadaj je na Facebooku! :)


Mapa - Lokalizacja sensorów

Wykresy:Oryginalne dane sensorów, bez uwzględnienia korekty numerycznej.

Informacja dotycząca dokładności pomiarów:

Dokładność zastosowanych laserowych sensorów pomiarowych zmienia się wraz z poziomem wilgotności względnej powietrza. Zjawisko to jest szczególnie widoczne przy wysokim poziomie wilgotności względnej przekraczającym 90%.
Umownie dla zastosowanych sensorów można wyróżnić trzy przedziały dokładności w zależności od poziomu wilgotności względnej:
Wg specyfikacji operacyjna wilgotność względna powietrza dla sensora SDS011 to 0% - 70%, a dla sensora PMS1003 to 0% - 99%. Jednak obydwa sensory są podatne na zmiany wilgotności w tym samym stopniu.

Skorygowane numerycznie dane sensorów, które uwzględniają aktualną wilgotność powietrza można obejrzeć klikając ten link.
CZERWONA i NIEBIESKA kreska - dane zmierzone na balkonie w bloku w Krakowie na osiedlu OświeceniaZIELONA i CZARNA kreska - oficjalne dane urzędu - WIOŚ - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie